> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 16 > Nghị quyết 133/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về bãi bỏ Nghị quyết số 11/2005/NQ

Nghị Quyết: Nghị quyết 133/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về bãi bỏ Nghị quyết số 11/2005/NQ-HĐND ngày 15/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc bổ sung giá đất nông nghiệp trên địa bàn hai huyện Ia Grai và Đak Pơ.

Số hiệu: 133/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 10/12/2020 Ngày hiệu lực: 10/12/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: