> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 16 > Nghị quyết 134/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ toàn bộ văn bản quy

Nghị Quyết: Nghị quyết 134/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành trong lĩnh vực nội vụ, giáo dục và đào tạo.

Số hiệu: 134/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 10/12/2020 Ngày hiệu lực: 10/12/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: