> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 16 > Nghị quyết 273/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế ho

Nghị Quyết: Nghị quyết 273/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Số hiệu: 273/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 10/12/2020 Ngày hiệu lực: 10/12/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: