> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 16 > Nghị quyết 274/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường l

Nghị Quyết: Nghị quyết 274/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XI

Số hiệu: 274/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 10/12/2020 Ngày hiệu lực: 10/12/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: