> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 16 > Nghị quyết 285/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượ

Nghị Quyết: Nghị quyết 285/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2025.

Số hiệu: 285/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 10/12/2020 Ngày hiệu lực: 10/12/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: