Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 248/TB-HĐND

Thông báo 248/TB-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI.

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 129/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 129/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 130/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 130/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 276/NQ-HĐND

Nghị quyết 276/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 275/NQ-HĐND

Nghị quyết 275/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/12/2020

10/12/2020

 |<  <  1 - 2 >  >|