> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 17 > Nghị quyết số 331/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường phía

Nghị Quyết: Nghị quyết số 331/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường phía Đông thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 331/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 25/02/2021 Ngày hiệu lực: 25/2/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: