> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 17 > Nghị quyết số 333/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường giao

Nghị Quyết: Nghị quyết số 333/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối thị trấn Chư Ty đến xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 333/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 25/02/2021 Ngày hiệu lực: 25/2/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: