Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 317/NQ-HĐND

Nghị quyết số 317/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường Lê Đại Hành (đoạn từ đường Vạn Kiếp – ngã tư Biển Hồ), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

25/02/2021

25/2/2021

Nghị Quyết 316/NQ-HĐND

Nghị quyết số 316/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường Tỉnh 664 (đoạn Km0-Km15+350), tỉnh Gia Lai.

25/02/2021

25/2/2021

Nghị Quyết 315/NQ-HĐND

Nghị quyết số 315/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường Tỉnh 663, tỉnh Gia Lai.

25/02/2021

25/2/2021

Nghị Quyết 314/NQ-HĐND

Nghị quyết số 314/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư các dự án bảo vệ và phát triển rừng.

25/02/2021

25/2/2021

Nghị Quyết 313/NQ-HĐND

Nghị quyết số 313/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu, dịch vụ đô thị thông minh thuộc Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030”.

25/02/2021

25/2/2021

Nghị quyết 311/NQ-HĐND

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị y tế các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện.

25/02/2021

25/2/2021

Nghị Quyết 310/NQ-HĐND

Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm y tế thị xã An Khê.

25/02/2021

25/2/2021

Nghị Quyết 309/NQ-HĐND

Nghị quyết số 309/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở dữ liệu, cổng thông tin điện tử và ứng dụng du lịch thông minh, kết nối cơ sở dữ liệu ngành du lịch.

25/02/2021

25/2/2021

Nghị Quyết 308/NQ-HĐND

Nghị quyết số 308/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống giáo dục thông minh.

25/02/2021

25/2/2021

Nghị Quyết 307/NQ-HĐND

Nghị quyết số 307/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Lý Thường Kiệt, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

25/02/2021

25/2/2021

Nghị Quyết 306/NQ-HĐND

Nghị quyết số 306/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Phan Bội Châu, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

25/02/2021

25/2/2021

Nghị Quyết 305/NQ-HĐND

Nghị quyết số 305/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai.

25/02/2021

25/2/2021

Nghị Quyết 304/NQ-HĐND

Nghị quyết số 304/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số.

25/02/2021

25/2/2021

Nghị Quyết 303/NQ-HĐND

Nghị quyết số 303/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mới xe truyền hình lưu động chuẩn HD.

25/02/2021

25/2/2021

Nghị Quyết 302/NQ-HĐND

Nghị quyết số 302/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Gia Lai

25/02/2021

25/2/2021

Nghị Quyết 301/NQ-HĐND

Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị đo lường, thử nghiệm trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

25/02/2021

25/2/2021

Nghị Quyết 300/NQ-HĐND

Nghị quyết số 300/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn hợp pháp khác và nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai.

25/02/2021

25/2/2021

Nghị Quyết 299/NQ-HĐND

Nghị quyết số 299/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 2).

25/02/2021

25/2/2021

Nghị Quyết 323/NQ-HĐND

Nghị quyết số 323/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án đường liên xã Ia Băng – Ia Pết, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

25/02/2021

25/2/2021

Nghị Quyết 322/NQ-HĐND

Nghị quyết số 322/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án đường liên xã Ia Dêr – Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

25/02/2021

25/2/2021

 |<  <  1 - 2 - 3  >  >|