Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 320/NQ-HĐND

Nghị quyết số 320/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường Phan Bội Châu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (Hạng mục: Cầu bê tông cốt thép và các hạng mục phụ).

25/02/2021

25/2/2021

Nghị Quyết 318/NQ-HĐND

Nghị quyết số 318/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng di tích Tây Sơn Thượng Đạo.

25/02/2021

25/2/2021

Nghị Quyết 312/NQ-HĐND

Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ia Prat, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh.

25/02/2021

25/2/2021

 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|