> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 18 > Nghị quyết số 341/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng

Nghị Quyết: Nghị quyết số 341/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Siu Hương.

Số hiệu: 341/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 12/03/2021 Ngày hiệu lực: 12/3/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: