> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 18 > Thông báo 261/TB-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Mười tám (chuyên đề) HĐND t

Thông báo: Thông báo 261/TB-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Mười tám (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số hiệu: 261/TB-HĐND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
Ngày ban hành: 12/03/2021 Ngày hiệu lực: 12/3/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: