> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 19 > Nghị quyết 344/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND tỉnh về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân

Nghị Quyết: Nghị quyết 344/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND tỉnh về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI

Số hiệu: 344/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 09/04/2021 Ngày hiệu lực: 09/4/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: