> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 19 > Thông báo 265/TB-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Mười chín (tổng kết nhiệm k

Thông báo: Thông báo 265/TB-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Mười chín (tổng kết nhiệm kỳ) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số hiệu: 265/TB-HĐND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
Ngày ban hành: 09/04/2021 Ngày hiệu lực: 09/4/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: