> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 20 > Nghị quyết số 346/NQ-HĐND ngày 09/5/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc cho ý kiến về kế hoạch và phư

Nghị Quyết: Nghị quyết số 346/NQ-HĐND ngày 09/5/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc cho ý kiến về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Gia Lai (lần thứ nhất)

Số hiệu: 346/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 09/05/2021 Ngày hiệu lực: 09/05/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: