> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 21 > Nghị quyết số 375/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai chủ trương đầu tư dự án Hệ thống âm t

Nghị Quyết: Nghị quyết số 375/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai chủ trương đầu tư dự án Hệ thống âm thanh lưu động cho Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San

Số hiệu: 375/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 17/06/2021 Ngày hiệu lực: 17/6/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: