> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 21 > Nghị quyết số 385/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Khắc phục,

Nghị Quyết: Nghị quyết số 385/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Khắc phục, sửa chữa đường từ Quốc lộ 14C vào Đồn Biên phòng 731, Trạm kiểm soát 383 - Đồn Biên phòng 727; đường từ Đường tuần tra biên giới tới các cột mốc trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 385/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 17/06/2021 Ngày hiệu lực: 17/6/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: