> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 21 > Nghị quyết số 394/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường vành

Nghị Quyết: Nghị quyết số 394/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai 1 (Quốc lộ 25 - cầu Ia Hiao) thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 394/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: 6/17/2021 Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 17/06/2021 Ngày hiệu lực: 17/6/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: