Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 375/NQ-HĐND

Nghị quyết số 375/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai chủ trương đầu tư dự án Hệ thống âm thanh lưu động cho Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 376/NQ-HĐND

Nghị quyết số 376/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 377/NQ-HĐND

Nghị quyết số 377/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường từ xã Yang Nam đi xã Chơ Long, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 378/NQ-HĐND

Nghị quyết số 378/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 380/NQ-HĐND

Nghị quyết số 380/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai vềchủ trương đầu tư dự án Trung tâm y tế huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 382/NQ-HĐND

Nghị quyết số 382/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Laichủ trương đầu tư dự án Đường giao thông huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 383/NQ-HĐND

Nghị quyết số 383/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Hạt kiểm lâm huyện Đak Đoa

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 384/NQ-HĐND

Nghị quyết số 384/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới và trang thiết bị y tế cho khối phụ - sản của Bệnh viện Nhi

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 385/NQ-HĐND

Nghị quyết số 385/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Khắc phục, sửa chữa đường từ Quốc lộ 14C vào Đồn Biên phòng 731, Trạm kiểm soát 383 - Đồn Biên phòng 727; đường từ Đường tuần tra biên giới tới các cột mốc trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 387/NQ-HĐND

Nghị quyết số 387/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ trường Chính trị đến trường Lâm nghiệp), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 388/NQ-HĐND

Nghị quyết số 388/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 389/NQ-HĐND

Nghị quyết số 389/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 390/NQ-HĐND

Nghị quyết số 390/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 391/NQ-HĐND

Nghị quyết số 391/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường vào căn cứ hậu cần Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 393/NQ-HĐND

Nghị quyết số 393/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông quy hoạch Tây sông Ba, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 394/NQ-HĐND

Nghị quyết số 394/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai 1 (Quốc lộ 25 - cầu Ia Hiao) thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 397/NQ-HĐND

Nghị quyết số 397/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 401/NQ-HĐND

Nghị quyết số 401/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo nút giao thông Phù Đổng thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 403/NQ-HĐND

Nghị quyết số 403/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án điều tra, bảo tồn một số loài động, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, loài ưu tiên bảo vệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 351/NQ-HĐND

Nghị quyết số 351/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|