Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 363/NQ-HĐND

Nghị quyết số 363/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 365/NQ-HĐND

Nghị quyết số 365/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Trường Chinh, huyện Chư Sê

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 366/NQ-HĐND

Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, huyện Đức Cơ

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 367/NQ-HĐND

Nghị quyết số 367/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thành phố Pleiku

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết /NQ-HĐND

Nghị quyết số 351/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Hồ thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 371/NQ-HĐND

Nghị quyết số 371/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Nguyễn Khuyến, thị xã An Khê (xây dựng mới)

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 379/NQ-HĐND

Nghị quyết số 379/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 381/NQ-HĐND

Nghị quyết số 381/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm y tế huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 386/NQ-HĐND

Nghị quyết số 386/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 392/NQ-HĐND

Nghị quyết số 392/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 395/NQ-HĐND

Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 396/NQ-HĐND

Nghị quyết số 396/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường Lý Thường Kiệt (đoạn đường Lê Duẩn - đường Dương Minh Châu), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 398/NQ-HĐND

Nghị quyết số 398/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 399/NQ-HĐND

Nghị quyết số 399/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 400/NQ-HĐND

Nghị quyết số 400/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ Quốc lộ 19 (đường Quang Trung) đi đường vành đai phía Bắc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 405/NQ-HĐND

Nghị quyết số 405/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng phục vụ quản lý bảo vệ rừng và phát triển vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 402/NQ-HĐND

Nghị quyết số 402/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vườn ươm, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo làm trọng điểm tại tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 403/NQ-HĐND

Nghị quyết số 403/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án điều tra, bảo tồn một số loài động, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, loài ưu tiên bảo vệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 404/NQ-HĐND

Nghị quyết số 404/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, xây dựng hệ thống điện khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 406/NQ-HĐND

Nghị quyết số 406/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc các Ban Quản lý rừng phòng hộ

17/06/2021

17/6/2021

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|