Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 407/NQ-HĐND

Nghị quyết số 407/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng và phát triển hạ tầng cơ sở thông tin khoa học công nghệ phục vụ cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0)

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 408/NQ-HĐND

Nghị quyết số 408/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 409/NQ-HĐND

Nghị quyết số 409/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm y tế thị xã Ayun Pa

17/06/2021

17/6/2021

Nghị quyết 410/NQ-HĐND

Nghị quyết số 410/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Phòng trưng bày Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Bảo tàng tỉnh

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 411/NQ-HĐND

Nghị quyết số 411/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ đường Trường Chinh – đường Lê Thánh Tôn), thành phố Pleiku

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 412/NQ-HĐND

Nghị quyết số 412/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 414/NQ-HĐND

Nghị quyết số 414/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở suối Hội Phú (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Nguyễn Trung Trực – Chùa Minh Thành), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 417/NQ-HĐND

Nghị quyết số 417/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng bệnh viện 331

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 418/NQ-HĐND

Nghị quyết số 418/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm y tế huyện Kbang

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 419/NQ-HĐND

Nghị quyết số 419/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 420/NQ-HĐND

Nghị quyết số 420/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Trang thiết bị bệnh viện vệ tinh ung bướu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 421/NQ-HĐND

Nghị quyết số 421/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 422/NQ-HĐND

Nghị quyết số 422/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 423/NQ-HĐND

Nghị quyết số 423/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện, tăng cường tiềm lực về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại Khu thực nghiệm khoa học và công nghệ; xây dựng cơ sở vật chất bảo tồn quỹ gen

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 424/NQ-HĐND

Nghị quyết số 424/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 425/NQ-HĐND

Nghị quyết số 425/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 426/NQ-HĐND

Nghị quyết số 426/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 427/NQ-HĐND

Nghị quyết số 427/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường liên huyện Mang Yang - Ia Pa, đường Tỉnh 669 và đường từ thành phố Pleiku đi trung tâm huyện Đak Đoa

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 413/NQ-HĐND

Nghị quyết số 413/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Nhà hát, trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và thư viện tổng hợp tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 428/NQ-HĐND

Nghị quyết số 428/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư phát triển rừng bền vững Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Nâng cao năng lực PCCC rừng cho lực lượng kiểm lâm, năng lực quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|