Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 430/NQ-HĐND

Nghị quyết số 430/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về cho ý kiến về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Gia Lai (lần thứ hai)

17/06/2021

17/6/2021

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 >  >|