> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 9 > Nghị quyết số 110/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc quy định phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ t

Nghị Quyết: Nghị quyết số 110/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc quy định phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 110/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 10/07/2019 Ngày hiệu lực: 10/7/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: