> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 9 > Nghị quyết số 111/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 26/2004/NQ-HĐ ngày 10/12/

Nghị Quyết: Nghị quyết số 111/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 26/2004/NQ-HĐ ngày 10/12/2004 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn phương án thực hiện Nghị định 171/2004/NĐ-CP và Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ về các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Số hiệu: 111/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 10/07/2019 Ngày hiệu lực: 10/7/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: