> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 9 > Nghị quyết số 112/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc bãi bỏ một số nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành

Nghị Quyết: Nghị quyết số 112/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc bãi bỏ một số nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Số hiệu: 112/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 10/07/2019 Ngày hiệu lực: 10/7/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: