> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 9 > Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển kh

Nghị Quyết: Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Số hiệu: 159/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 10/07/2019 Ngày hiệu lực: 10/7/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: