> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 9 > Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị

Nghị Quyết: Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổng số hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổng biên chế làm việc tại các tổ chức hội năm 2019 của tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 175/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 10/07/2019 Ngày hiệu lực: 10/7/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: