Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 167/NQ-HĐND

Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về chủ trương đầu tư dự án đường Tông Đức Thắng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 168/NQ-HĐND

Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc bổ sung danh mục các công trình, dự án khởi công mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 169/NQ-HĐND

Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc điều chỉnh nguồn vốn trong chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng du lịch tỉnh Gia Lai

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 170/NQ-HĐND

Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 171/NQ-HĐND

Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về phương án phân bổ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 172/NQ-HĐND

Nghị quyết số 172/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc quyết định chủ trương triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 – 2023

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 173/NQ-HĐND

Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc nhất trí để UBND tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương Dự án Khu A- Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 174/NQ-HĐND

Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc chia, nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố; đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 175/NQ-HĐND

Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổng số hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổng biên chế làm việc tại các tổ chức hội năm 2019 của tỉnh Gia Lai

10/07/2019

10/7/2019

Thông báo 151/TB-HĐND

Thông báo số 151/TB-HĐND ngày 10/7/2019 về Kết quả Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI

10/07/2019

10/7/2019

 |<  <  1 - 2 >  >|