> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 3 > Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về Quy định nội dung và định mức chi hỗ trợ

Nghị Quyết: Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về Quy định nội dung và định mức chi hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 55/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 13/07/2017 Ngày hiệu lực: 13/7/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: