> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 3 > Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về Quy định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức

Nghị Quyết: Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về Quy định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 56/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 13/07/2017 Ngày hiệu lực: 13/7/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: