> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 3 > Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ mức

Nghị Quyết: Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ mức đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 57/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 13/07/2017 Ngày hiệu lực: 13/7/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: