> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 3 > Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về việc bãi bỏ Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND

Nghị Quyết: Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về việc bãi bỏ Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về quy định tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện giao đất xây dựng nhà ở cho người co thu nhập thấp tại khu vực đô thị do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ Ba ban hành.

Số hiệu: 61/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 13/07/2017 Ngày hiệu lực: 13/7/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: