> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 3 > Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về việc áp dụng trực tiếp mức chi về chế độ bồi dưỡng đ

Nghị Quyết: Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về việc áp dụng trực tiếp mức chi về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh quy định tại Thông tư 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.

Số hiệu: 66/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 13/07/2017 Ngày hiệu lực: 13/7/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: