> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 3 > Nghị quyết số 67/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về việc áp dụng trực tiếp nội dung, mức chi cho hoạt độ

Nghị Quyết: Nghị quyết số 67/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về việc áp dụng trực tiếp nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội quy định tại Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.

Số hiệu: 67/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 13/07/2017 Ngày hiệu lực: 13/7/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: