> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 3 > Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về việc áp dụng trực tiếp định mức phân bổ kinh phí bảo

Nghị Quyết: Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về việc áp dụng trực tiếp định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng vă bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

Số hiệu: 68/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 13/07/2017 Ngày hiệu lực: 13/7/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: