Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 83/NQ-HĐND

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về việc thông qua nhiệm vụ Quy hoạch Xây dụng vùng tỉnh Gia Lai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 84/NQ-HĐND

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về việc thông qua Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Công nghiệp Nam Plieku, tỉnh Gia Lai.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 85/NQ-HĐND

Nghị  quyết  số 85/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Gia Lai.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 86/NQ-HĐND

Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về việc phê chuẩn Đề án tổ chức xây dựng chốt dân quân thường trực tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 87/NQ-HĐND

Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về việc thành lập tổ dân phố 14 thuộc phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

13/07/2017

13/7/2019

 |<  <  1 - 2 >  >|