> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 7 > Nghị quyết số 100/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Nghị

Nghị Quyết: Nghị quyết số 100/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh.

Số hiệu: 100/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 06/12/2018 Ngày hiệu lực: 6/12/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: