> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 7 > Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn đầu t

Nghị Quyết: Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2019

Số hiệu: 145/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 06/12/2018 Ngày hiệu lực: 6/12/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: