> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 7 > Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về chủ trương triển khai Đề án hỗ trợ doanh

Nghị Quyết: Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về chủ trương triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 – 2023.

Số hiệu: 149/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 06/12/2018 Ngày hiệu lực: 6/12/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: