> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 7 > Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án b

Nghị Quyết: Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bố trí nguồn dự phòng ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020

Số hiệu: 150/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 06/12/2018 Ngày hiệu lực: 6/12/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: