> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 7 > Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý, sử

Nghị Quyết: Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 94/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 06/12/2018 Ngày hiệu lực: 6/12/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: