> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 7 > Nghị quyết số 95/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công

Nghị Quyết: Nghị quyết số 95/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 95/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 06/12/2018 Ngày hiệu lực: 6/12/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: