> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 7 > Nghị quyết số 99/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định nội dung, mức chi đảm b

Nghị Quyết: Nghị quyết số 99/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: /2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 06/12/2018 Ngày hiệu lực: 6/12/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: