Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 140/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án phân loại đô thị đề nghị công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Gia Lai

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 139/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2019

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 138/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 137/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc chia, nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố; đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 136/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Gia Lai năm 2019.

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 135/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về việc ủy quyền Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tưu công thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 134/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp 6 tháng cuối năm 2018.

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 133/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 133/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XI.

06/12/2018

6/12/2018

 |<  <  1 - 2 >  >|