> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 2 > Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối vớ

Nghị Quyết: Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với việc quản lý tài sản, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Gia Lai quản lý.

Số hiệu: 28/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 08/12/2016 Ngày hiệu lực: 8/12/2016
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: