> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 5 > Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc ủy quyền Thường

Nghị Quyết: Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc ủy quyền Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Số hiệu: 97/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 07/12/2017 Ngày hiệu lực: 07/12/2017
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: