Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 99/NQ-HĐND

Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017”.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 100/NQ-HĐND

Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Gia Lai.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 101/NQ-HĐND

Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, mở rộng Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 102/NQ-HĐND

Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 103/NQ-HĐND

Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 104/NQ-HĐND

Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 105/NQ-HĐND

Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc đặt tên đường và công trình công cộng thuộc thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 106/NQ-HĐND

Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc quyết định tổng biên chế công chức, phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Gia Lai năm 2018.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 107/NQ-HĐND

 Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc hủy bỏ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tây Pleiku.

07/12/2017

07/12/2017

 |<  <  1 - 2 >  >|