> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 6 > Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện n

Nghị Quyết: Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Số hiệu: 113/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 12/07/2018 Ngày hiệu lực: 12/7/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: