> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 6 > Nghị quyết số 82/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai về quy định thời hạn phê chuẩn qu

Nghị Quyết: Nghị quyết số 82/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 82/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 12/07/2018 Ngày hiệu lực: 12/7/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: