> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 6 > Nghị quyết số 83/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai về ban hành Quy định về tổ chức m

Nghị Quyết: Nghị quyết số 83/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai về ban hành Quy định về tổ chức mạng lưới, cơ chế hoạt động, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Số hiệu: 83/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 12/07/2018 Ngày hiệu lực: 12/7/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: